Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2015
Schválené: 9. 3. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 3. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky