Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2012
Schválené: 20. 2. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 2. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky