Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 (zrušené) Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2010
Schválené: 15. 2. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky