Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 (zrušené) o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2009
Schválené: 26. 1. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 1. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky