Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2007 (zrušené) zmena Štatútu mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2007
Schválené: 23. 4. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky