Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2006 (zrušené) Zmena všeobecne záväzného nariadenia o dani za psov č.11/2004

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2006
Schválené: 20. 2. 2006
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 2. 2006 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky