Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2005 (zrušené) o záväzných častiach zmeny ÚPN – SÚ Žilina „Obytný súbor IBV Malý Diel“

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2005
Schválené: 25. 4. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 25. 4. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky