Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2004 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 4/1998 o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2004
Schválené: 23. 2. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 2. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky