Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2003 (zrušené) ktorým sa dopĺňa § 9 všeobecného záväzného nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 2/2003
Schválené: 29. 4. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 4. 2003 - 20. 7. 2009

Dokumenty

Zmeny a doplnky