Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2002 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 39/1999 o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2002
Schválené: 22. 4. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 4. 2002 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky