Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2001 (zrušené) ktorým sa dopĺňa § 9 Nariadenia č.3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 2/2001
Schválené: 26. 2. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 2. 2001 - 30. 3. 2003

Dokumenty

Zmeny a doplnky