Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2000 (zrušené) o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného utvára Žilina - Obchodnospoločenské centrum a IBV

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2000
Schválené: 13. 4. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 4. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky