Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1998 (zrušené) o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - motodrom

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1998
Schválené: 11. 5. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 5. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky