Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1997 ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 2/1997
Schválené: 25. 4. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 5. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky