Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1995 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1995
Schválené: 23. 2. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 2. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky