Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1994 (zrušené) o trhovom poriadku v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1994
Schválené: 29. 4. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 2. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky