Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1993 (zrušené) o usmerňovaní obchodnej činnosti

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1993
Schválené: 12. 3. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 3. 1993 - 19. 2. 2009

Dokumenty

Zmeny a doplnky