Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1992 (zrušené) k používaniu symbolov mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1992
Schválené: 2. 4. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 2. 4. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky