Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1991 (zrušené) o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1991
Schválené: 3. 4. 1991
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 4. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky