Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2019, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Finančná podpora a dotácie
Číslo: 19/2019
Schválené: 2. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky