Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017, ktorým sa mení VZN č. 10/2016 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 19/2017
Schválené: 30. 10. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 11. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky