Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2013 TRHOVÝ PORIADOK pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 19/2013
Schválené: 4. 11. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 11. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky