Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach (úpravy niektorých názvov ulíc, pokračovanie ulice - Antona Bernoláka)

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 19/2012
Schválené: 17. 9. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 10. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky