Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2011 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 19/2011
Schválené: 21. 11. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky