Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 19/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 12. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky