Všeobecné záväzné nariadenie č. 19 / 2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 19/2007
Schválené: 10. 12. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky