Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina v znení VZN č. 14/2012 - zrušene

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 18/2017
Schválené: 18. 9. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky