Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 18/2016
Schválené: 27. 6. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 7. 2016 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky