Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015 ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 18/2015
Schválené: 28. 9. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 6. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky