Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 (zrušené) o dani za ubytovanie

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 18/2014
Schválené: 3. 11. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 11. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky