Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013 (zrušené) ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 18/2013
Schválené: 4. 11. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 11. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky