Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012 (zrušené) o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 18/2012
Schválené: 17. 9. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 9. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky