Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 - Príloha č. 1 o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 18/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 31. 12. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky