Všeobecné záväzné nariadenie č. 18 / 2007 (zrušené) O záväzných častiach Doplnku ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 18/2007
Schválené: 10. 12. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky