Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2019, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 17/2019
Schválené: 17. 9. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 10. 2019 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky