Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 17/2018
Schválené: 24. 9. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky