Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 17/2017
Schválené: 18. 9. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2017 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky