Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 17/2015
Schválené: 28. 9. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 10. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky