Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2013
Schválené: 4. 11. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 11. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky