Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 (zrušené) o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2012
Schválené: 17. 9. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 9. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky