Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 (zrušené) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 17/2011
Schválené: 17. 10. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 10. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky