Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 16/2019
Schválené: 17. 9. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 10. 2019 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky