Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 16/2018
Schválené: 24. 9. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 10. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky