Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016 (zrušené) o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2016
Schválené: 16. 5. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 5. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky