Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014 (zrušené) ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2014
Schválené: 3. 11. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 11. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky