Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2013 (zrušené) Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2013
Schválené: 9. 9. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 9. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky