Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012 ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky