Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2011
Schválené: 17. 10. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky