Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 (zrušené) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 16/2009
Schválené: 19. 10. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 10. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky