Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 15/2019
Schválené: 17. 9. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 10. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky